FD40CC12-AD7D-41F8-8AA0-5CC3F725CB0B.png

SI FRA - Retningslinjer og varsling i NFIF

I Norges Friidrettsforbund skal alle være trygge. Nå lanserer NIF en ny varslingskanal kalt Mitt varsel, en løsning NFIF er en del av. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Hos oss tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.