Alle tiders beste - både ute og inne!

Alle tiders beste utendørs for Hordaland er nå oppdatert - og vi har lagt ut en helt ny alle tiders beste for innendørsøvelser.

Dette er første gang vi presenterer en alle tiders beste-statistikk for innendørsøvelser i Hordaland - med unntak av hopp uten tilløp. Som alle tiders beste utendørs er også denne historiske innendørsstatistikken oppdatert med resultater oppnådd til og med 31.12.2017.

Grunnlagsmaterialet for alle tiders beste er imidlertid ikke komplett. Særlig for innendørsøvelsene sliter vi med noen vesentlige mangler, så dette får være en "versjon 1.0", som vi, forhåpentligvis, kan få pyntet på og komplettert, litt etter hvert.

Det blir arbeidet videre med de forskjellige historiske statistikkene, og skulle noen sitte på viktig materiale som kan supplere disse oversiktene, er det svært bra om vi kan få en melding til stein.fossen@nhh.no!

- Link til alle tiders beste i Hordaland
- Link til oversikter (pr. 31.12.2017) over Hordalands kretsrekorder og kretsbestenoteringer