Statistikkoppdatering - og noe nytt

Hordalands rekordlister og alle tiders beste-statistikker er oppdatert, pr. 31.12.2019. Og for friidrettsentusiaster med interesse for (historisk) statistikk har vi nå lagt ut noe "nytt".

For første gang kan vi presentere historiske årsstatistikker her på kretshjemmesiden. Det har lenge vært et mål å få en best mulig oversikt over friidretten, år for år, i vår tradisjonsrike storkrets Hordaland FIK, og nå har vi kommet såpass langt i dette arbeidet at noen årganger må kunne defineres som publiseringsklare.

Først ut er de første etterkrigsårene – 1945-1949. For mange av oss som er med i friidretten i dag vil dette kunne virke som en fjern fortid. Flere av de med litt fartstid vil imidlertid kjenne igjen en rekke av navnene i disse statistikkene, og noen av våre litt eldre veteraner har konkurrert med enkelte av datidens aktive. Og leter man litt, skal det også være mulig å finne i hvert fall én utøver som er på statistikkene, både for 1948, 1949 – og 2019…

Friidrettsentusiaster synes typisk at det er kjekt å kunne sammenligne resultater over tid. Og ser vi nærmere på det som ble prestert i Bergen og Hordaland på siste halvdel av 1940-tallet, finner vi mange bra resultater som avgjort står seg godt, i lokal målestokk, den dag i dag – i hvert fall på herresiden. Kvinnefriidretten var den gang fortsatt i en tidlig fase og skulle først noe senere få sitt store gjennombrudd.

Etter at idretten i Norge hadde vært i «streik» mot okkupasjonsmakten, fra starten på 1941 og frem til frigjøringen i mai 1945, tok aktiviteten seg imponerende raskt opp igjen. Naturlig nok ble 1945-sesongen noe «improvisert», men alt i 1946 ble det langt mer fart i sakene, med en enorm rekruttering og et stort klimaks på hjemmebane, i form av hoved-NM på Skansemyren.

I flere av herreøvelsene, for alle årene 1946-1949, ser vi da også stor bredde, og det er et betydelig mangfold av klubbnavn i disse statistikkene – både fra Bergen og fra en rekke av distriktene i Hordaland. Med andre ord, friidrett slik som friidrett virkelig skal være – en godt utbredt idrett, med mange aktive.

Samtidig er det viktig å være klar over at statistikkene for disse årene egentlig skulle vært enda mer innholdsrike enn de som vi nå har lagt på nett. Dette er «publiseringsversjon 1.0», og kildematerialet vårt er langt fra komplett.

Vi har imidlertid et godt håp om at både klubber og enkeltpersoner kan sitte på viktig materiale som kan bidra til å fylle huller i de historiske statistikkene våre. Så oppfordringen til dere som leser dette blir derfor:

Tips flest mulig friidrettsfolk om disse historiske statistikkene. Dette kan være interessant for mange, ikke minst av de med litt fartstid innenfor friidretten. Og, jo flere som er innom statistikkseksjonen vår her på kretshjemmesiden, desto større mulighet for at vi får på plass mest mulig av det som vi måtte mangle av data.

Gode tilbakemeldinger, til stein.fossen@nhh.no, mottas med stor takk!

Og flere årganger kommer, om forhåpentligvis ikke så altfor lang tid.

- Link til siden med (historiske) årsstatistikker
- Link til alle tiders beste for Hordaland FIK
- Link til oversikten over kretsrekorder