Høstseminar Veteraner 2022.jpg

Høstseminar veteraner 17. november 2022

Her er noen nyheter fra veteranutvalget i kretsen: HØSTSEMINAR 17. NOVEMBER I LEIKVANGHALLEN. OPPSUMMERING KM VETERANER OS.

ÅPENT HØSTSEMINAR 2022

Veteranutøvere i alle aldre pådrar seg fra tid til annen skader. En sterk kropp, kunnskap og riktige veivalg, vil kunne redusere de negative følgene av slike utfordrende påkjenninger. På årets høstseminar vil den erfarne fysioterapeuten Jan Erik Endresen, ta for seg dette alltid aktuelle temaet. Vi ønsker innspill og erfaringsbasert debatt i forbindelse med foredraget.

Tid og sted: Leikvanghallen torsdag 17. november 2022 kl18.30.

Enkel servering.

Seminaret er gratis.

Vel møtt!

Hordaland Friidrettskrets - Veteranutvalget
Kjell Fossen

 

KM VETERANER OS

Oppsummering side 1

Oppsummering side 2