Dommerkurs bilde 2020 600px.jpg

Dommernytt juni 2021

Her kommer dommernytt juni 2021 med informasjon om høstens dommerkurs, info om stevnerapporter, juryrapporter med mer

STEVNERAPPORTER

Alle arrangører skal sende inn stevnerapport etter fullført arrangement. Vi har utviklet en ny forenklet digital stevnerapport: LINK TIL STEVNERAPPORT

 

KURSVIRKSOMHET ETTER SOMMEREN

Så langt i år har det vært avholdt 2 Kretsdommerkurs, 1 tidtagerkurs og 1 starterkurs. Følgende kurs planlegges til høsten:

  • Kretsdommerkurs Rosendal ved Eirik Lønne – august (dato kommer)
  • Kretsdommerkurs Leikvang ved Eirik Lønne – oktober/november (21.10 – 28.10 – 4.11) - påmeldingslink
  • Starterkurs Leikvang ved Kjersti Haara – oktober (18.10) - påmeldingslink
  • Forbundsdommerkurs Leikvang ved Eirik Lønne – november (11.11 – 18.11 – 25.11) - påmeldingslink

 

DOMMERLISTER HFIK

Dere finner oppdaterte dommerlister på kretsens hjemmeside – LINK.

 

JURYRAPPORTER

Jury på arrangement skal sende inn juryrapport etter fullført arrangement. Vi har utviklet en ny forenklet digital juryrapport: LINK TIL JURYRAPPORT

 

GODTGJØRELSE JURY OG STARTER/ASPIRANTER

Skjema for godtgjørelse jury og startere/aspiranter (link) ligger på kretsens hjemmeside - fylles ut og  sendes eddie.ebbesvik@friidrett.no. Gjelder kretsoppnevnte funksjonærer.

Honorar startere kr 500, honorar aspiranter kr 200.

 

OPPNEVNTE JURYER OG STARTERE HØST 2021

Vedlagt følger liste for oppnevnte juryer og startere til arrangementer høsten 2021.

Kjersti Haara med nye starteraspiranter på Fyllingen IL sitt første friidrettsstevne.
Foto: Hilde Gundersen