Resultater fra kretsseriene i Hordaland FIK 2005

Menn senior

Kvinner senior

Gutter

Jenter

Menn og kvinner veteran