Informasjon.bmp

NY: Dokumenter til Høstmøtet NTfik 28.oktober 2023

PÅMINNELSE! Minner om påmeldingsfrist til Trønderidrettens møteplass hvor vi skal gjennomføre høstmøte. Her vil vi evaluere det som har skjedd i 2023 og presentere planer for 2024. Viktig at så mange som mulig prioriterer og melder seg på slik at vi får gode og fine planer for ny sesong. Program litt ned på siden. VEL MØTT!

Info Trønderidrettens møteplass 
Friidrettens program for høstmøtet i korte trekk:

Lørdag 28.oktober på Steinkjer vgs. Gå inn hovedinngang. Der vil dere bli registrert og vist veg videre til møterom.


kl. 10:00-10:45 Informasjon testsentret. Hvilke tilbud finnes og hva kan aktive og klubber få hjelp til i forbindelse med treningsarbeide osv. 
kl. 10:55-11:20 Rent idrettslag og ren utøver. Antidoping Norge tar oss gjennom programmet slik at det skal være lettere for klubbene å iverksette/gjennomføre med sine styrer og aktive medlemmer. 
kl. 11:20-11:50 Start evaluering av sesongen. Gjennomgang og evaluering av kretsens tiltak, behov for endringer?
kl. 12:00-13:00 Trøndelag idrettskrets, fellesforum for alle medarrangører/særidretter: Tema Økonomiske barrierer, med Anders  Bardal, Finansrådgiver i Sparebank 1 SMN, som innleder og påfølgende løsningsorientert debatt med  deltakende særidretter på møteplassen.
kl.13:00-13:45 Lunsj

- 13:45-15:00 Info fra friidrettskretsen.
- Tentativ terminliste NTfik 2024,- Samlingsplan
- Overnattingstilbud mesterskapene,
- NTE serien i stafetter,
- Karusellene i NTfiks område, 
-  Fortsettelse fra 1 økt: Gjennomgang og evaluering av kretsens tiltak, behov for endringer?
kl. 15:00 AVSLUTNING og vel hjem! 
Påmeldingsfrist: 26.oktober Påmelding sendes: geir.nordtomme@friidrett.no 

Div dokumenter:  
Samlingsplan og hallbestilling NTfik 2023 - 2024.pdf
Tentativ terminliste NTfik 2024.pdf
Informasjon mesterskapene 2024.pdf
Deltakerstatistikk 2013-2023.pdf
NT prestasjoner og internasjonal deltakelse i 2023.pdf