NTE2.png

Terminliste krets

Oppsett for stevner i 2023 kommer etter at dommerutvalget er ferig med Dommeroppsett ca 28.oktober!

ALLE arrangører MÅ så snart som mulig og innen  FRIST: 15.november legge inn søknader til ALLE banestevner, store og små for 2023 i elektronisk Terminliste for hele landet. (iSonen)


1. Det er kun stevner som er å finne på denne listen som får godkjente resultater!!!

2. Viktig å merke seg at søknad om BANESTEVNER må inneholde alle klasser og øvelser som skal arrangeres. Dette for at vi skal klare å oppnevne riktig antall kretsdommere og startere til deres stevner og for at aktive og trenere skal kunne planlegge konkurransesessongen i god tid før sesongstart.

3. Den beste markedsføringen dere kan gjøre i forkant at deres arrangement er å få det så tidlig som mulig inn i Terminlista! 

4. Husk at det er arrangørenes ansvar og varsle kretsoppnevnte dommere. Gjør dette i god tid i forkant av stevnet (3 UKER). . 

OPPDATERT 23.05.2023

HUSK: legg inn klasser og øvelser i søknadene.

Alle løp utenfor bane skal nå søkes via  EQ timing!
www.eqtiming.no    

Tentativ terminliste NTfik 2023 med dommeroppsett.pdf