NTE2.png

Terminliste krets

Oppsett for stevner i 2024 er på plass. Når Dommerutvalget er feridig med dommeroppsettet vil lista bli byttet slik at dere som arrangører får sendt ut varsel til oppsatte dommere i egene stevner i tillegg til funksjonærliste.  

ALLE arrangører MÅ så snart som mulig og innen  FRIST: 20.november legge inn søknader til ALLE banestevner, store og små for 2024 i elektronisk Terminliste for hele landet. (iSonen)


1. Det er kun stevner som er å finne på denne listen som får godkjente resultater!!! Resultatene MÅ sendes kretskontoret så snart som mulig etter stevnets slutt. I tillegg skal resultatlister sendes dirrekte til NFIF. Om resultatrapportering, Les her!

2. Viktig å merke seg at søknad om BANESTEVNER må inneholde alle klasser og øvelser som skal arrangeres. Dette for at vi skal klare å oppnevne riktig antall kretsdommere og startere til deres stevner og for at aktive og trenere skal kunne planlegge konkurransesessongen i god tid før sesongstart.

3. Den beste markedsføringen dere kan gjøre i forkant at deres arrangement er å få det så tidlig som mulig inn i Terminlista! 

4. Husk at det er arrangørenes ansvar og varsle kretsoppnevnte dommere. Gjør dette i god tid i forkant av stevnet (3 UKER). . 

OPPDATERT 02.02.2024

HUSK: legg inn klasser og øvelser i søknadene.

Alle løp utenfor bane skal nå søkes via  EQ timing!
www.eqtiming.no    

Tentativ terminliste NTfik 2024.pdf