IMG_0969.JPG

Samlinger i regi Østfold friidrettskrets sesongen 2024

Her kommer en samlet oversikt over samlinger og prosjekter i regi Østfold friidretts krets for 2024 sesongen.

Østfold friidretts krets har som et av sine store mål å samle utøvere og trenere på tvers av klubber til felles trening. Dessverre har vi fortsatt ikke noen fullverdig fridrettshall i kretsen og derfor leier kretsen haller utenfor Østfold . Her er en samlet oversikt over datoer og steder som kretsen har leid for 2024 sesongen slik at dere kan holde av datoer til dette. Påmelding til hver samling blir sendt ut til klubbene når tiden næremer seg. 

Samlings planen innholder både samlinger  hjemme i Østfold (mangekamp prosjektet) samt samlinger i friideretts haller utenfor kretsen . Angåedne mangekamp proskjektet er det mest tekniske øvelser her da vi ser det er her det er mest "mangelvare" av trenere. Her kan både "spesialister " og mangekjempere delta.

Når friidrettshall er leid er det med alle fasiliteter.

Østfold fridretts krets har også et mellom og lang distanse prosjekt gående . Her er det Tanja  Stauing ( FIF ) og Tommy Prøitz ( SIL ) som er trenere. Her er alle som satser mellom og lang velkomne som har tatt et UM krav eller som jobber opp mot å klare det. Alder 13+

KRETS SAMLINGER OG MANGEKAMP PROSJEKT SESONGEN 2024.docx

kretssamlinger mellom og lang distanse høsten 2023.docx