kretsen informerer.png

Åpen KM -Innlandet friidrettskrets -  2024 - oppdatert informasjon - Oppdatert Tidsskjema legges ut etterhvert

Åpent KM, vil i år, som i fjor, bli avholdt samtidig med NM veteran i Stangehallen. Dato 27.og 28. januar 2024

Deltagere til åpent KM også kan benytte koden til bestilling
av rimelig overnatting på Scandic hvis det er ønskelig.

Det har vært en feil i bestillingskoden på Scandic. Den er nå rettet opp, og alle som har fått beskjed om avbestillingsfrist 12. januar - kan se bort i fra denne.

FRIST for å booke er forskjøvet til 15. JANUAR

FRIST for å melde seg på middag er satt til 15. januar

FRIST for påmelding er 20. januar

TRANSPORT til Stangehallen: 

Det settes opp busser ved behov frem og tilbake til Stangehallen. Kan du
melde fra om du ønsker busstransfer på følgende:
27/1: Fra Scandic til Stangehallen på morning
27/1: Fra Stangehallen til Scandic rett etter stevnet
28/1: Fra Scandic til Stangehallen på morning 

De innmeldte behovene her vil danne grunnlag for om vi setter
opp buss på disse tider.
Gi beskjed om buss til Helge Tryggeseth på norskhav@online.no

Påmeldingslink og informasjon finner du her

Det kan komme små endringer i tidsskjemaet