Treningsprosjekter i Innlandet krets

- Foto: Dag Kåshagen

Følgende treningsprosjekter finnes i Innlandet:

Treningsprosjektene starter allerede denne og neste uke.

Treningsprosjektene våre har etter hvert blitt et godt tilskudd for klubbene våre og ikke minst er det både sosialt for utøverne,

og gir oss mulighet til å holde treningene i gang, selv om det er en eller to utøvere i hver klubb.

Nå har vi spredt prosjektene litt mer, for at det skal være mulig å delta i flere prosjekt.

Prosjektene er for alle utøvere i Innlandet som er 13 år og eldre i 2024

 

Gjensidige treningsprosjekt i vinter.

Vi er i gang med de forskjellige Gjensidige treningsprosjekter og her finner dere oversikten over steder og tidspunkt.

Hekk med Olav Grasbakken.

Stav med Trond Barthel.

Spyd med Ragnar Danielsen.

Distanse med Sara Pedersen og Jørgen Moen. 

Lengde og høyde med Birger Søyland.

Alle treninger starter kl 18.00 hvis ikke annet er avtalt.

OPPSETT vinter 2024

imageatrqk.png