Treningsprosjekter i Innlandet krets

Fra: Tenerife 2022 - Foto: Dag Kåshagen