Treningsprosjekter i Innlandet krets

Fra: Tenerife 2022 - Foto: Dag Kåshagen

Følgende treningsprosjekter finnes i Innlandet:

Her finner du en kort oppsummering av prosjektene