705 samordnet.jpg

8.juli: OFIKs Julistevne

Her kommer deltakerinformasjon, startlister og tidsskjema. Det er ekstremt viktig at vi holder oss innenfor smittevernsreglene, og stevne vil derfor bli delt inn i to bolker. Ler mer i saken.

TIDSSKJEMA (Oppdatert)
DELTAKERE
HEAT-OPPSETT (nettside) 

HEAT-OPPSETT (pdf) 

UTØVERINFORMASJON 

Utøverinformasjon – OFIKs Julistevne

Velkommen til Bislett 8.juli. I forbindelse med arrangementsbegrensningene om dagen, som vil håndheves strengt, er det viktig at dere leser denne informasjonen nøye.

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte oppdaterte regler for arrangementer og samlinger på offentlige steder for inntil 200 personer fra 15. juni. I utgangspunkt i denne har Norges Friidrettsforbund (NFIF) utarbeidet retningslinjer for hvordan friidrettsstevner kan avholdes innenfor reglene. Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet. De generelle reglene er som følger:

  • Maksimalt 200 personer på konkurransearenaen, eksklusive dommere og funksjonærer.
  • Minimum én meter avstand mellom personer.
  • Utstyr skal desinfiseres.
  • Garderober og dusj brukes ikke.
  • Det anbefales ikke å bruke offentlig transport.
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

Alle som er ferdig med sin øvelse må forlate stadion så raskt det lar seg gjøre.

Det er kun utøvere som er påmeldt, og trenere som har søkt og fått bekreftet at de får akkreditering, som slipper inn på stadion. Publikum vil ikke få tilgang. Reglene er åpenbart ikke tilpasset arenaer som Bislett, men vi får ikke lov til å ha med andre uten at det går på bekostning av antall utøvere.

Trenerakkrediteringer

Trenere som har søk og fått bekreftet akkreditering på mail får komme inn på stadion. De har kun lov å være inne i arrangementsbolken de har fått bekreftet på mail. Det vil si at trenere som er i første bolk (pulje A) tirsdag må ut innen 19.20, og trenere i andre bolk (pulje B) slipper inn fra 19.30. Innslipp og utslipp gjøres på inngang 2 (Martinius Lørdahls plass / Grete Waitz-statuen)

Avkryssing

Det blir ikke avkryssing, da påmelding fungerer som avkryssing. Hvis noen IKKE kan være med, må vi få beskjed på oslo@friidrett.no senest tirsdag 07. juli kl. 16.00. Utøvere som er påmeldt og ikke stiller til start vil få straffegebyr på 300kr.

Heatoppsett

Heatoppsett blir tilgjengelig på https://www.friidrett.no/k/osloogakershus/.

Inngang til stadion, oppvarming, konkurranse og utgang

Alle utøvere går inn på stadion via Sofies gate 38 (døren som brukes ved innendørstreninger). I tidsskjema blir det oppgitt hvilket tidsintervall du får slippe inn. Her vil det bli adgangskontroll. Startnummer hentes av alle utøvere i myldreområdet. Generell del av oppvarming vil skje på innendørsbanen, før utøverne går ut på konkurransearenaen fra 60m-hallen til oppsatt tidspunkt fra tidsskjema. Det vil ikke bli mulig å gå inn igjen etter man har gått ut på banen.

Det blir oppmøte ved øvelsessted som oppgitt i tidsskjema. Det blir oppgitt i tidsskjema når utøvere må ut av stadion via inngang 2 (Martinius Lørdahls plass/Grete Waitz-statuen). Det er viktig at dette følges.

Løp

I sprint og mellomdistanse er det maksimalt åtte deltakere pr heat. På 3000m er det maksimalt 15 pr heat. Det vil bare være startnummer i øvelsene 800m og 3000m.

Tekniske øvelser

  • Alle deltakerne i kule/tresteg får seks forsøk hver
  • Kast: Alle skal hente sitt eget redskap underveis i konkurransen
  • Hopp: Utøverne tar med egen tape for tilløpsmarkering

Mat og drikke

Det blir salg av kaffe.

Toaletter

For utøvere på innendørsbanen brukes toalettene ved myldreomårdet. For utøvere på konkurransearenaen brukes det markerte toaletter i tribunen bak mål.