Trener 1.jpg

Trener 1 kurs

Det har blitt en god tradisjon med SUPER-samling og Trener 1 kurs i Bærum Idrettspark på slutten av året. Det sørger for god kvalitet i alle ledd og sikker gjennomføring.

Informasjon og påmeldingslink til kurset finner du her