til kurs foto dag.jpg
foto:dag kåshagen

Tidtakerkurs

Kretsen inviterer til tidtakerkurs 31. august

Vi arrangerer tidtakerkurs i Moelv 31.august.

Kurset starter kl 18.00 i Skarpsno Arena og Vermund Kongssund og Mauritz Kåshagen er kursholdere.

Interesserte gir beskjed til dag.kashagen@friidrett.no innen 25.august og hver klubb kan stille med to personer.

Kurset er gratis, og kretsen har også et eget tidtakeranlegg som vi låner bort gratis til klubber i Innlandet som skal arrangere stevner.