Bamselekene_2014_2.JPG

Bamselekene - link til resultater og stream

Nå er endelig tidsskjema klart

Fint om om man ser gjennom lister og melder inn eventuelle feil.

De siste etteranmeldingene er ikke med i lista.

NB! For 60m klasse G16, G17, G18/19, J17 og J18/19 vil det bli direkte finale da det er åtte eller færre påmeldte i hver klasse. Finalen går da på lørdag, og altså ikke forsøksheat på fredag.

Vi minner også om at det er avkryssing senest 1 time før start i alle øvelser. For stafettene skal lagoppstilling leveres på eget skjema senest 1 time før start.

Tidsskjema Fredag   Lørdag   Søndag   Stafett

Deltakerliste

Deltakerliste stafett

Klubblister

Klubblister stafett 

Resultater    

Stream Fredag   Lørdag   Søndag