kretsen informerer.png

Terminlisten for Innlandet 2024

Forhåpentlig er de fleste banestevnene på plass slik at aktiviteten ute i klubbene kan planlegges.

Det vil som før være mulig å approbere mindre stevner i løpet av sesongen, men vi vil sterkt råde til å søke om også disse så raskt som mulig.

Uansett kan ingen regne med å få godkjente arrangement hvis søknaden kommer en uke eller mindre før stevnedato.

HER finner du terminlisten til Innlandet

For oppdateringer og stevner i andre kretser anbefaler vi å benytte https://www.friidrett.no/terminliste?krets=541&navn=&fra=2024-01-31&til=