kretsen informerer.png

Påmelding og spørreskjema til høstmøte i Innlandet friidrettkrets

I forkant av kretsens høstmøte - er det ønskelig at klubbene gir oss noen svar på ulike tema - slik at vi har litt å forholde oss til når vi skal diskutere og sette opp tema

9. NOVEMBER 2023 på Honne kurs og konferansesenter på Biri

18.00 -                Velkommen
18.05 - 18.15 -    Foredrag om ASTRID OG HENRY FOSSUM       MINNEFOND  v/styreleder Arne Skogsbakken
18.15 - 18.45 -    Presentasjon av klubbenes svar på spørreundersøkelsen og kort debatt om dette.
18.45 - 19.00 -    Gjennomgang av regnskap og budsjett
19.00 - 19.30 -    Mat - oksegryte
19.30 - 19.45      Terminliste 2024(Frist for å søke om stevner på bane er 15.desember og løp utenfor bane er 15.januar.)

19.45 -2015        Kretsens planer for neste sesong(herunder Para- og hallprosjektet)

Hver klubb kan stille med inntil to personer, mens klubber som har parautøvere, kan stille med egen paraansvarlig (inntil tre personer)

PÅMELDING OG SPØRRESKJEMA FINNER DU HER