Arild Busterud - foto Dag.jpg
Arild Busterud - foto: Dag Kåshagen

Nå kan du søke kastmidler i Innlandet krets

Nå kan alle klubbene i Innlandet søke om tilskudd til utstyr, premier eller arrangementsutgifter relatert til kastøvelser. Innlandet friidrettskrets har i 2023 totalt fått kr. 300.000,- kroner fra Astrid og Henry Fossums minnefond.

Nå kan din klubb søke kastmidler

10 prosent av dette - kr. 30.000,- skal fordeles etter søknad til premier og andre arrangementsutgifter for kastøvelser.
Alle klubber i Innlandet friidrettskrets kan søke.
Søknadsfrist er 23.oktober.  Pengene vil bli utbetalt før nyttår.
Søknad sendes:
Innlandet friidrettskrets v/styreleder Helge Tryggeseth til norskhav@online.no