kast Søndre Land.png
Nå kan din klubb søke om midler fra minnefondet i Innlandet friidrettskrets.

Nå kan din klubb søke kastmidler

Nå kan alle klubbene i Innlandet søke om tilskudd til utstyr, premier eller arrangementsutgifter relatert til kastøvelser. Innlandet friidrettskrets har i 2022 totalt fått kr. 500.000,- kroner fra Astrid og Henry Fossums minnefond.

10 prosent av dette - kr. 50.000,- skal fordeles etter søknad til premier og andre arrangementsutgifter for kastøvelser.
Alle klubber i Innlandet friidrettskrets kan søke.
Søknadsfrist er 1. desember. Pengene vil bli utbetalt før nyttår.
Søknad sendes:
Innlandet friidrettskrets v/styreleder Helge Tryggeseth til norskhav@online.no