Asgeir og Brynulf.jpg
Asgeir Rustad og Brynulf Larsen fikk full oppslutning om sammenslåing av kretsene.

Innlandet friidrettskrets fra 1.januar

Det ble mandag 11.november 2019 avholdt ekstraordinære kretsting i både Hedmark og Oppland Friidrettskretser, hvor begge kretsene enstemmig gikk inn for en krets fra 1.januar 2020 Umiddelbart etterpå ble det holdt konstituerende kretsting for begge kretsene, hvor opprettelsen av Innlandet friidrettskrets ble formelt opprettet og godkjent.

Navnet på den nye friidrettskretsen blir Innlandet friidrettskrets og vil være i drift fra 1.januar 2020

Frem til nytt kretsting våren 2020 og valg av styre for den nye kretsen vil nåværende styrer for begge kretsene være styre for Innlandet friidrettskrets, med Brynulf Larsen som leder og Asgeir Rustad som nestleder.   Valgkomiteene for begge kretsene vil også jobbe sammen for å sette sammen det nye styret fra våren 2020, med Trine Lauritzen som leder.