kretsen informerer.png

Innkalling til kretsting 2024

Det kalles inn til kretsting 19.mars 2024 på Prøysenhuset

Påmeldingsinfo, inkalling og saksliste finner du her

 

fra kretsting 2022 - foto: Dag Kåshagen

kretsting 2022.jpg