høstmøte 2019.jpg

Fra høstmøte - "NM team 2022"

På høstens ledermøtet i Nord-Trøndelag friidrettskrets lørdag 26. oktober var det en entydige forsamling som konkluderte med at det bør etableres et treårig satsingprosjekt fram mot NM i Stjørdal 2022.

Deltakerne ønsker å komme i gang på nyåret, og kretsstyret ble bedt om å klargjøre rammer og innhold i et prosjekt. Det ble pekt på som naturlig at sportslig utvalg i kretsen tar rollen som «styringsgruppe».

Målet er at flest mulig nordtrønderske utøvere skal være kvalifisert til deltakelse – og deltar i hoved-NM i 2022. Det ble foreslått at alle som er 19 år eller eldre i 2022 kan delta – det vil si at årets 16-åringer er de yngste potensielle deltakerne.

Det foreslås at klubbene melder på sine aktuelle deltakere og at disse vurderes opp mot kriteriet om mulig oppnådd NM-krav. Det kan være årvisse opptak fram mot NM-året.

Felles satsing og vektlegging på gode treningsmiljø på tvers av klubber og øvelser var vesentlig for deltakerne i ledermøtet. Dette ble ikke minst vektlagt av de aktive utøverne som deltok.

Det ble påpekt at dette må være ei satsing, og at dette vil kreve at det blir brukt ressurser på prosjektet. Kretsen blir utfordret på å skaffe utviklingsmidler og sponsorer, og at det er ønskelig at inngangsbilletten for klubbene blir så lave som mulig. Overordnet må dette bidra til å heve kvaliteten på kretsens utøvere, og få flere til å satse fram mot NM i Stjørdal.

Det vil være nødvendig å bruke klubbenes egne trenerressurser – men prosjektet må ta sikte på å honorere dem som tar ansvar for prosjektet og for treningsgruppene. I tillegg kan det være aktuelt å hente inn eksterne ressurser. Noen felles samlinger for alle treningsgrupper, og eventuelt spre øvrige samlinger kan være aktuelt.

Nå vil kretsstyret ta med seg innspillene og sette i gang arbeidet med å få etablert prosjektet snarest mulig i 2020.