1C70BEB0-E17C-4A4D-8854-9F5B7A70E939.png

2.uttak til Distriktskampen - Akershus

Her kommer 2.uttaket til Akershus-laget. Frist for tilbakemelding er 20.desember. Dagene går fort mot jul og vi håper dere kan svare innen fristen.

2.uttaket som Excel-fil
2.uttaket som PDF-fil

Alle grønnmarkerte navn er bekreftet. Gule felt må gi tilbakemelding.

Frist for tilbakemelding er satt til 20.desember kl 20.00. Tilbakemeldinger skal sendes til akershus@friidrett.no.

Uttaket er også sendt direkte til klubbene.

Distriktskampen er en konkurranse mellom Oslo, Akershus, Vestfold/Østfold, Bohus dal, Väster Götaland og Värmland. Utøvere i aldersgruppen 12-17 år  kan delta, og vi stiller med to utøvere i hver øvelse.

Reiseleder for Oslo og Akershus: Marianne Rabbe Husby
Ledere for Akerhus-laget: Øyvind Fjell (Tyrving), Mads Rimstad (Ull/Kisa), Martin Hjeltnes (Ull/Kisa) og Jan Erik Aalberg (Romerike)

Egenandelen er satt til kr 1100 per utøver.

Tentativ plan:

Fredag 5.januar:
1630: Avreise Kadettangen,  (Buss 1)
1630: Avreise Olavsgård, (Buss 2)
1715: Avreise Oslo (kommer tilbake med sted) (Buss 1 og 2)
2015: Ankomst Scandic Winn
2100: Middag på hotellet

Lørdag 6.januar
0730: Frokost start
1100: Konkurransestart
1300: Lunsj i hallen
1830: Hjemreise

Mer detaljert informasjon kommer i løpet av desember.