dommer teams.jpg

Elektronisk kretsdommerkurs med oppstart 12.februar

For å kunne opprettholde det gode stevnetilbudet vårt har vi et stort behov for å øke dommerstanden. Da dette er et digitalt kurs så er kurset åpent for alle kretser. Oppstart 12.ferbuar

Velkommen til et elektronisk kretsdommerkurs. Kurset er åpen for alle kretser.

PÅMELDING

Datoer: 12.februar, 19.februar og 21.februar (Må delta på alle for å få kurset godkjent)
Tid: Alle dager fra kl. 18.00 til 21.00 
Kursholder: Monica Solheim og Erling Sigstad

Lenke til e-læring
Møtelenke vil bli prublisert dagen før kursstart.

Friidrettens håndbok (versjon 2023) kan hentes på Brynsveien 13 fra mandag til fredag mellom kl.09.00 og 16.00. Dersom du ikke har anledning til å hente boka før kurset så kan den ettersendes.

Korreksjon:
I påmeldingsskjemaet til kurset står det:
"For å bli autorisert som kretsdommer, kreves aspirantperiode på minst en sesong etter gjennomført kurs". 

Det riktige skal være: 
"Etter fullført kretsdommerkurs skal du praktisere som dommer på tre stevner/arrangementer i friidrett under veiledning av en mer erfaren dommer for å bli autorisert som kretsdommer"