Kurs.jpg

Trener 1- friidrett for barn kurs i Trysil

Vi inviterer til Trener1-friidrett for barn kurs i Trysil.

Kurset holdes lørdag 12.juni fra kl 10.00-16.00 i Trysil idrettsplass, 2420 Trysil. Kontaktperson i Trysil er Ellen Christine Wellington propellen4@hotmail.com  Tlf   416 07 677

Kurlærer er Mauritz Kåshagen. Påmelding senest i løpet av torsdag 10. juni her

Kurset er bygget opp som følger: 

  • Idrettens verdier og barneidrettesbestemmelsene (E-læring 2 timer)
  • Idrettens verdier og barneidrettsbestemmelsene (1 time teori)
  • Barns utvikling og læring (2 timer teori)
  • Fra lek til friidrett (5 timer praksis)

       E-læring tas i forkant og omhandler Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=157 (krever innlogging via MinIdrett), og  har en praksisdel i etterkant av selve kurset.