Norsk_Friidrett_logo.jpg

Søk på midler for kast i Oppland

Oppland friidrettskrets har i 2019 fått 30.000 kroner fra Astrid og Henry Fossums minnefond. Pengene skal brukes til premier og andre arrangementsutgifter for kastøvelser.

Klubbene kan søke om penger fra disse midlene til sine arrangementer.       

Det deles ut maksimum 20000 kroner på våren og resten på høsten.

Søknadsfrist for våren er 10. mai, og for høsten er fristen 10. august.

Dere får svar på søknaden etter en cirka en uke. Pengene overføres når dokumentasjon på utgiftene er framlagt.

Søknad sendes Oppland friidrettskrets ved kretsleder Brynulf Larsen på e-post nlifriidrett@hotmail.com