HOFIK_logo.jpg

Rettelse i innkalling til kretstinget i Oppland

Det er feil frist på innsending av saker

Beklageligvis er det fei frist påinnsending av saker til kretstinget i Oppland.

Rett frist er 1.april.  

Rett innkalling kan du lese her