mangekamp 2.JPG

Hedmark og Oppland satser allsidig.

Hedmark er tildelt UM-, NM- og NM veteran i mangekamp innendørs i Stangehallen 2020.Mangekamp NM utendørs samme år hadde ingen søkere da fristen gikk ut og dermed håper vi det er god sjanse for at Fagernes som søkte en dag etter fristen vil bli tildelt dette mesterskapet

Det har ikke vært lett å få arrangører til disse mesterskapene de siste årene, men nå ønsker altså Hedmark og Oppland å markere seg her. Fra før har kretsene Allsidighetsprisen som inspirerer til, nettopp, allsidighet.

Hvorfor gjør kretsene disse tiltakene, det finnes knapt en enste mangekjemper med adresse i disse to fylkene?

 Det er flere grunner til det, først og fremst nettopp at vi ikke har noen tradisjoner for mangekamp i våre fylker.  Skal vi få opp interessen, tror vi at det er viktig å legge til rette med gode arrangement.

Vi har planer om gode gammeldagse dugnader mellom klubbene der vi utnytter kompetansen som finnes, slik at vi til sammen dekker alle øvelsene med funksjonærer og dommere fra flere klubber.

Det skal også bli gjort flere tiltak for å øke deltagelsen. Fra kretsenes side vil vi starte et team for allsidighet, der kriteriet er at en må delta i et eller flere av mangekampmesterskapene i våre kretser.

Vi krever ikke at alle skal bli mangekjempere, men vi håper å vekke interessen for å delta gjennom å lage gode samlinger, sosiale treffpunkt med gode trenere. Tidligere var det tradisjon for at mange spesialister stilte opp i mangekampstevne etter sesongslutt. Dette gjorde de nok av flere gode grunner, de ville få resultater i flere øvelser, det var også forbundet med lageserien, det var sosialt og det var en god avrunding på en lang sesong. Dette ønsker vi å blåse liv i, og da har vi allerede sagt at vi ønsker å legge mesterskapene til sent i september.  Dette er selvfølgelig noe vi vil gå i dialog med NFIF om.