HOFIK_logo.jpg

Funksjonærer til stevner

Hedmark Friidrettskrets arrangerer to stevner i Stangehallen vinteren 2016, KM 21.-22.januar med innlagt Indoor Games for 12-14 åringer 21.-22.januar og Bamselekene 18.-19.mars.

For at avvikling av stevnene skal være mulig, er vi avhengig av hjelp fra mange, og vi håper mange har mulighet til å stille opp som funksjonær på noen av stevnedagene. Det er oppgaver for alle som er 13-14 år og eldre.

Vi vil oppfordre om at foreldre som kjører til stevner hjelper til når de likevel er i hallen.Er det flere i familien som kan ta en oppgave er vi takknemlige for det. Klubbene får økonomisk støtte ut fra hvor mange som stiller opp. Vi ønsker svar så snart som mulig, da vi trenger litt tid på  få satt opp funksjonærlistene.

Brev med svarskjema finner du her