Stangehallen.jpg
21. oktober starter treningene i Stangehallen.

Åpen trening i Stangehallen fra 21.oktober

Innlandet Friidrettskrets har leid Stangehallen for friidrettstrening i perioden onsdag 21. oktober og til 28.april. Treningstidene er onsdager fra kl 19.00 til 21.00 Lørdager fra kl 11.00 til 13.00

VIKTIG
På grunn av korona og for å minske risiko for smittespredning gjelder følgende regler inntil videre:
Alle klubber må ha en ansvarlig som fører navneliste over sin klubb sine utøvere på trening. Denne lista oppbevarer klubben i minst tre uker. Klubbansvarlig har også med antiback på alle treningene.
Ingen utøvere skal gå inn i hallen før tidligst fem minutter før oppsatt treningstid.
Ingen foreldre eller andre utenforstående kan være til stede på treningene.
Maks størrelse på hver treningsgruppe er 20 personer. Pass også på at gruppene ikke samles når de har pauser. Vi kan altså ha flere grupper på 20 personer inkludert trener, hvis vi holder minst en-meters regelen og minst 10 meter mellom gruppene.

Følgende datoer utgår 23. des. og 26. des.
I stedet er det trening 28.des og 30. des kl 11.00-13.00
Den 30. des. blir treningstiden også 11.00-13.00


Vi fakturer klubbene som trener i hallen avhengig av klubbstørrelse.
Vi jobber for å kunne arrangere noen små treningsstevner i slutten av treningstiden, en onsdag i måneden. Det blir to til tre øvelser hver gang og gratis deltagelse for klubbene som har betalt treningsavgift.  KM planlegges lørdag 16. januar.  Bamselekene er ikke endelig bestemt om vil bli arrangert.