nes_arena1.bmp

Innendørs-NM - Tidsskjema

Her er informasjon om forandringer i tidsskjema

Arrangør har fått noen reaksjoner i ft at vi hadde for store grupper i enkelte øvelser.
Vi har derfor gjort noen justeringer, gruppene er splittet. 
Kollisjoner i øvelser er ikke til å unngå men vi som arrangør vil være så fleksibel som mulig slik at alle får delta i de øvelser de er påmeldt i.
 
 
Lørdag
Lengde uten tilløp grop 1
M50-54 oppsatt kl 12:10 flyttes til 12:45
M75-79, M80-85 og M85-89 oppsatt kl 13:15 flyttes til 13:50
M70-74 oppsatt kl 13:15 skal hoppe i grop 1 og ikke 2 som skrevet tidligere
M55-59 oppsatt kl 14:25 flyttes til 15:00
 
Høyde uten tilløp
M75-79, M80-85 og M85-89 oppsatt kl 12:15 flyttes til 13:05
 
Søndag
Høyde stativ 2 kl 12:35 utgår, splitter aldersklassene:
    M65-69 og 70-74  flyttes til start kl 13:00
    M75-79, 80-84 og 85-89 flyttes til kl 14:00
Tresteg grop 2 M80-84 og M85-89oppsatt kl 12:55 flyttes til kl 14:20