Poengberegning

Arne Warem har igjen, nå i januar 2021, oppdatert sitt utmerkede poengberegningsprogram, til bruk ifm. mangekamp og veteranserien - og også serierapportmalen. Han har også oppdatert sine komplette (ferdigutregnede) Excel-versjoner av poengtabellene.
Nye oppdateringer av tabellene er foretatt 03.07.17 (Excel), 27.01.21 (poengberegningsprogram) og 06.07.17 (serierapportmal).

Poengberegningsprogram - oppdatert i januar 2021

Serierapportmal - oppdatert i juli 2017

Mangekamptabellen for kvinner - oppdatert i juli 2017

Mangekamptabellen for menn - oppdatert i juli 2017

Serietabellen for kvinner - oppdatert i juli 2017

Serietabellen for menn - oppdatert i juli 2017