BB200919VG056lien.jpg
Mia Guldteig Lien. Foto: Bildbyrån.

Informasjon om rekrutteringslandslaget 2021

Her finner du generell informasjon om mål, tiltak, ledelse, uttak og forpliktelser knyttet til Norges Friidrettsforbunds rekrutteringslandslag.

Informasjon om juniorlaget U20 og rekruttlaget U23:

For begge lag er det søkelys på daglig treningskvalitet. Forbundets intensjon er at man i årene fremover kvalitetssikrer helheten gjennom følgende:

 1. Treneroppfølging.
 2. Treningsplanlegging.
 3. Bo- og treningsfasiliteter.
 4. Restitusjon.
 5. Kosthold.
 6. Livsstil.

Kontinuitet i treningsarbeidet er viktig for å skape utvikling. Spesifikk øvelsestrening, skadeforebyggende trening, riktig ernæring og restitusjon vektlegges på samlingene.

Rekrutteringslandslaget for 2021 består av 133 utøvere. Vi har totalt seks grupper i fem lag. Disse er:

Juniorlaget (U20): 54 utøvere.
Rekruttlaget (U23) 79 utøvere (noen utøvere er født i 1998, 1997 og 1996).

Fagansvarlige:

 1. Sprint/hekk/stafett: Erlend Sæterstøl, Unn Merete Lie Jæger og Kenth Olsson (stafett).
 2. Mellom- og langdistanse samt kappgang: Nils Hetleflåt og Asle Rønning Tjelta (mellom- og langdistanse) og Kristiane Brown (kappgang).
 3. Hopp: Anne Brit Sandberg.
 4. Kast: Thomas Rosvold.
 5. Mangekamp: Anne Brit Sandberg.

Det er dessverre ikke budsjett til å dekke alle utgifter på rekrutteringslandslaget. Utøverne betaler en egenandel for samlingene, for 2021 er dette 1000 kroner pr. samling. Forbundet dekker ikke reisekostnader. Enkelte utøvere og deres trenere vil få et stipend som er øremerket til å dekke reisekostnader og opphold på samlingene. Dette er utøvere som er medaljekandidater i internasjonale mesterskap.

Et premiss for uttaket er at utøvere skal ha godkjent helseattest og helsesertifikat. I tillegg må alle ha gjennomført «Ren Utøver» (ADNO) og «I Run Clean» (EA), dette er et krav for å delta internasjonalt. Utøvere som av ulike grunner har konkurrert lite vurderes særskilt. I prinsippet skal en utøver bli tatt ut for minimum to år.

Hovedregelen er at utøveren kan tas inn på lag fra den sesongen de fyller 18 år. Fagansvarlige kan ha øvelsesspesifikke grunner for å ta inn utøvere som er yngre. Det vil bli vurdert hospiteringer på samlinger for utøvere som viser fremgang underveis.

Uttak foregår primært etter banesesongen utendørs. Det er de fagansvarlige for rekrutteringslandslaget som lager innstilling til uttak, og i samarbeid med Sportssjef og Talentutviklingsansvarlig gjøres det endelige uttaket.

NFIF sine forpliktelser (vedtatt i Toppidrettsutvalget):

 • NFIF forplikter seg innenfor prosjektets tildelte rammer å bidra med tiltak som styrker og er i tråd med filosofien for vårt arbeid. Det betyr å stille opp med kompetente ledere, trenere og fysioterapeut for å ivareta utøver (og personlig trener).

Forpliktelser til utøvere/trenere i rekrutteringslandslaget (vedtatt i Toppidrettsutvalget):

NFIF kan skrive kontrakt med utøvere. I de tilfeller hvor utøver har signert kontrakt med NFIF som deltaker i en av NFIFs satsningsgrupper, vil denne kontrakten erstatte kontrakten med prosjektet.
Kontrakten skal inneholde forpliktelser til utøver knyttet til: 

 • Etterfølgelse av idrettens regelverk.
 • Etterfølgelse av vår uttrykte utviklingsfilosofi og bidraget til å skape en sterkere prestasjonskultur i organisasjonen, herunder vise gode holdninger.
 • Levere treningsrapporter hvor dette etterspørres.
 • Delta på tiltak i regi av prosjektet. Eventuelt gyldig fravær skal være meldt inn i god tid før tiltaket starter.
 • Følge anbefalinger gitt av fysioterapeut i prosjektet.
 • Profilere prosjektets sponsor dersom en slik finnes på klær som er tenkt brukt under tiltak i prosjektet.
 • Meningsforskjeller og uoverensstemmelser skal tas opp internt for å finne en akseptabel løsning for både utøver og NFIF.

Konsekvenser av mislighold av forpliktelser i kontrakten:

 • Ved overtredelse av idrettens regelverk, herunder spesielt doping-overtredelse, kan utøver miste plassen i prosjektet med umiddelbar virkning.
 • Unnlate å delta på tiltak i regi av prosjektet uten å ha fått registrert gyldig forfall, motarbeide NFIFs utviklingsfilosofi og/eller prestasjonskultur og de andre overnevnte forpliktelsene vil ved første gangs overtredelse kunne medføre skriftlig advarsel fra NFIF ved fagansvarlig, dersom ikke overtredelsen regnes for å være så grov, eller ved gjentakelse, at det gis skriftlig opphør av kontrakt fra NFIF ved Utviklingsansvarlig. 
 • Advarsel eller opphør av kontrakt kan påklages til NFIF ved Sportssjef, som i samråd med toppidrettsansvarlig i styret avgjør saken.