Rekrutt_Hoved_17.jpg

Informasjon om rekrutteringslandslaget 2020

Her finner du generell informasjon om mål, tiltak, ledelse, uttak og forpliktelser knyttet til Norges Friidrettsforbunds rekrutteringslandslag.

Kriterier for uttak til rekrutteringslandslaget for 2020

Ifølge Strategiplan for Norsk friidrett 2015-2020 skal rekrutteringslandslaget være en viktig arena for å identifisere og gi tilbud til unge utøvere med et potensial for å utvikle seg til gode seniorutøvere.

Målet med samlingene er å bidra til å gi utøvere og trenere økt kompetanse om hva som skal til for å videreutvikle prestasjoner. I tillegg skal samlingene være miljøbyggende.

Fagansvarlig gjennomfører samlinger for sine grupper. Samlingene skal gjennomføres der det er hensiktsmessig geografisk og økonomisk. 

Spesifikt for juniorlaget (U20):

Prestasjoner i store stevner skal telle mest. I tillegg vurderes prestasjonsutvikling, utøveren sin innstilling og motivasjon til satsing og bidrag inn i felleskapet.

Spesifikt for rekruttlaget (U23):

Prestasjoner i store stevner skal telle mest. I tillegg vurderes prestasjonsutvikling, utøverens innstilling og motivasjon til satsing og bidrag inn i felleskapet. Utøvere som tas ut her skal ha klart, eller ligge nært opptil, kravene som er til et internasjonalt U23-mesterskap (bruker kriteriene fra årets EM U23).

For begge lag innebærer dette å ha fokus på daglig treningskvalitet. Forbundets intensjon er at man i årene fremover kvalitetssikrer helheten gjennom følgende:

 1. Treneroppfølging
 2. Treningsplanlegging
 3. Bo- og treningsfasiliteter
 4. Restitusjon
 5. Kosthold
 6. Livsstil

Kontinuitet i treningsarbeidet er viktig for å skape utvikling. Spesifikk øvelsestrening, skadeforebyggende trening, riktig ernæring og restitusjon vektlegges på samlingene.

Rekrutteringslandslaget består av 171 utøvere. Vi har totalt seks grupper i fem lag. Disse er:

Juniorlaget (U20): 78 utøvere.
Rekruttlaget (U23) 93 utøvere (noen utøvere er født i 1997 og 1996).

Fagansvarlige:

 1. Sprint/hekk: Kenth Olsson og Erlend Sæterstøl.
 2. Mellom- og langdistanse samt kappgang: Erik Sakshaug (mellom- og langdistanse) og Kristiane Brown (kappgang).
 3. Hopp: Anne Brit Sandberg.
 4. Kast: Thomas Rosvold.
 5. Mangekamp: Anne Brit Sandberg.

Det er dessverre ikke budsjett til å dekke alle utgifter på rekrutteringslandslaget. Utøverne betaler en egenandel som blir satt av hver enkelt fagansvarlig for samlingene. Forbundet dekker ikke reisekostnader. Enkelte utøvere og deres trenere vil få et stipend som er øremerket til å dekke reisekostnader og opphold på samlingene. Dette er utøvere som er medaljekandidater i internasjonale mesterskap.

Et premiss for uttaket er at utøvere skal ha godkjent helseattest og helsesertifikat. I tillegg må alle ha gjennomført Ren Utøver og I Run Clean. Utøvere som av ulike grunner har konkurrert lite vurderes særskilt. I prinsippet skal en utøver blitt tatt ut for to år.

Hovedregelen er at utøveren kan tas inn på lag fra den sesongen de fyller 17 år. Fagansvarlige kan ha øvelsesspesifikke grunner for å ta inn utøvere som er yngre.

Uttak foregår primært etter banesesongen utendørs. Det er de fagansvarlige for rekrutteringslandslaget som lager innstilling til uttak, og i samarbeid med toppidrettssjef og talentutviklingsansvarlig gjøres det endelige uttaket.

NFIF sine forpliktelser (vedtatt i Toppidrettsutvalget):

• NFIF forplikter seg innenforprosjektets tildelte rammer å bidra med tiltak som styrker og er i tråd med filosofien for vårt arbeid. Det betyr å stille opp med kompetente ledere, trenere og fysioterapeut for å ivareta utøver (og personlig trener).

Forpliktelser til utøvere/trenere i rekrutteringslandslaget (vedtatt i Toppidrettsutvalget):

• NFIF kan skrive kontrakt med utøvere. I de tilfeller hvor utøver har signert kontrakt med NFIF som deltaker i en av NFIFs satsningsgrupper, vil denne kontrakten erstatte kontrakten med prosjektet.
• Kontrakten skal inneholde forpliktelser til utøver knyttet til: 

 • Etterfølgelse av idrettens regelverk.
 • Etterfølgelse av vår uttrykte utviklingsfilosofi og bidraget til å skape en sterkere prestasjonskultur i organisasjonen, herunder vise gode holdninger.
 • Levere treningsrapporter hvor dette etterspørres.
 • Delta på tiltak i regi av prosjektet. Eventuelt gyldig fravær skal være meldt inn i god tid før tiltaket starter.
 • Følge anbefalinger gitt av fysioterapeut i prosjektet.
 • Profilere prosjektets sponsor dersom en slik finnes på klær som er tenkt brukt under tiltak i prosjektet.
 • Meningsforskjeller og uoverensstemmelser skal tas opp internt for å finne en akseptabel løsning for både utøver og NFIF.

Konsekvenser av mislighold av forpliktelser i kontrakten:

 • Ved overtredelse av idrettens regelverk, herunder spesielt dopingovertredelse, kan utøver miste plassen i prosjektet med umiddelbar virkning.
 • Unnlate å delta på tiltak i regi av prosjektet uten å ha fått registrert gyldig forfall, motarbeide NFIFs utviklingsfilosofi og/eller prestasjonskultur og de andre overnevnte forpliktelsene vil ved første gangs overtredelse kunne medføre skriftlig advarsel fra NFIF ved fagansvarlig, dersom ikke overtredelsen regnes for å være så grov, eller ved gjentakelse, at det gis skriftlig opphør av kontrakt fra NFIF ved utviklingsansvarlig. 
 • Advarsel eller opphør av kontrakt kan påklages til NFIF ved toppidrettssjef, som i samråd med toppidrettsansvarlig i styret avgjør saken.