Friplassen

- Et nytt aktivitetsanlegg med friidrett som utgangspunkt

Norges Friidrettsforbund har utviklet et helt unikt nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet og som endel av skolegården og legger til rette for utfoldelse innenfor mange aktiviteter. Med sin spesielle oppbygging har Kulturdepartementet godkjent anlegget for spillemidler etter normal tredeling.

Se video av Friplassen på Høybråten og Haraløkka.

Friplassen kan være et godt alternativ til et stort friidrettsanlegg på steder med dårlig økonomi, og plass og på steder hvor man ønsker å støtte opp med et rekrutteringsanlegg til et nærliggende «stor stadion».

Anlegget er kalt "Friplassen". Det lille anlegget innbyr til allsidighet og utvikling av viktige basisferdigheter hos barn og unge. En rekke utredninger viser at den fysiske formen hos barn og unge utvikler seg i foruroligende retning. Alle prognoser viser at dette vil skape store samfunnskostnader i framtiden. Idretten gjør en kjempeinnsats, men det er en 80 – 20 fordeling, hvor 20 % av de som vokser opp vil stå for minst 80 % av de framtidige samfunnskostnadene. Disse 20 % er som regel ikke aktive i idrettslagene. Friplassen skal være et tilbud til alle, ikke bare de som er interessert i idrett.

Friidrett er den mest allsidige idretten med øvelser som stiller krav til spenst, styrke, hurtighet og kondisjon – på alle nivåer fra de som har evner og lyst til å drive idrett til de som «slenger med» på det som er «kult».

FRIPLASSEN er tenkt brukt først og fremst ved skoler hvor den kan benyttes både i skoletiden og fritiden. Men FRIPLASSEN kan selvsagt også plasseres på idrettsanlegg og i nærmiljøer på steder hvor det er naturlig.

Hele FRIPLASSEN er dekket av kunstdekke og er tilrettelagt også for andre idrettsaktiviteter som basketball, volleyball, turn, bandy og fotball.

FRIPLASSENs store fordel er at den er liten og intim. Den dekker snaut 3 dekar og er et ypperlig utgangspunkt for et godt sosialt miljø.