nfif-logo-705x405.jpg

NFIF forklarer skoregelen - Technical Rule 5

World Athletics har i 2020 endret bestemmelsene om sko to ganger: 31. januar og 15. juli 2020. De nye bestemmelsene er inntatt i Technical Rules (TR) 5, som tilsvarer Regel 143 i Friidrettens håndbok.

En bestemmelse i regelendringen 31. januar 2020 som har blitt mye diskutert i senere tid er den såkalte 4-måneders regelen. Regelen innebar at nye sko først kunne benyttes i (alle) konkurranser 4 måneder etter at skoen var blitt gjort tilgjengelig for kjøp i butikk eller på nett. Denne regelen er nå fjernet.

Regelendringen 15. juli 2020 inneholder en del bestemmelser som bare gjelder såkalte «Internasjonale Konkurranser» og (internasjonale) eliteutøvere. Disse bestemmelsene får ikke anvendelse ved ordinære stevner i Norge i 2020, heller ikke i mesterskapene.

I TR 5.13 er det tatt inn følgende tabell over såletykkelser som vil gjelde
fra 1. desember 2020, og som gjelder både sko med og uten pigger:

skotabell.jpg

For perioden 31. januar 2020 til 30. november 2020 vil det kunne benyttes sko med såletykkelse på henholdsvis 40mm for sko uten pigger og 30mm for piggsko (se merknad (ii) til TR 5.13).

Merk særlig at etter 30. november 2020 vil ingen sko med såletykkelse over 25mm kunne benyttes i konkurranser på bane.

Merk også at etter 30. november 2020 så vil en eventuell fremtidig modell av trestegsko som utnytter den maksimale såletykkelsen på 25mm ikke kunne benyttes i andre hoppøvelser eller sprint.

Den generelle bestemmelsen i TR 5.2 om at «Alle typer sko må i rimelig grad være tilgjengelige for alle» vil gjelde for hele 2020.

Her finner du en norsk oversettelse av TR 5 slik bestemmelsen lyder i dag. [PDF].