nfif-logo-705x405.jpg

Innendørs-UM 2021 er besluttet avlyst

Arrangøren av UM innendørs 2021 i Steinkjer, Steinkjeralliansen, og Norges Friidrettsforbund har med bakgrunn i korona-situasjonen besluttet å avlyse årets mesterskap i sin opprinnelige form.

Det er en helhetsvurdering som omfatter blant annet smittesituasjonen landet står oppe i og arrangørens og deltakerklubbenes behov for avklaring som ligger til grunn for at avgjørelsen er tatt nå.

En beslutning om dette ble fattet på NFIF sitt styremøte onsdag ettermiddag.

NFIF ser nå på muligheten for regionale ungdomsstevner for å gi UM-klassene et alternativt konkurransetilbud på den avlyste UM-helgen.

- Norsk Friidrett har et ansvar for å bidra til å redusere smittefaren. Derfor er utgangspunktet vårt at det viktigste vi kan gjøre er å redusere antallet store og mulige smitteplattformer slik at vi kan være en bidragsyter til en gjenåpning av samfunnet, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF.

- Regionale ungdomsstevner vil være med på å redusere utfordringen knyttet til å samle utøvere fra hele landet på ett og samme sted, samt å redusere reiseomfanget, avslutter han.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.

Norges Friidrettsforbund anerkjenner den gode jobben Steinkjeralliansen har gjort i planleggingen av UM innendørs 2021 og har allerede tildelt neste års mesterskap til Steinkjer.