Info.png

NFIF underkjenner Drammen halvmaraton 5km for 2023

Norges Friidrettsforbund har besluttet å underkjenne alle tider oppnådd på 5km under Drammen halvmaraton 2023.

- Vår rapport viser at det ikke er samsvar mellom 5km-løypa og løypa som er kontrollmålt. Ettersom den minste modifikasjon av en målt løype nullstiller et sertifikat, og det faktum at samtlige løpere i Drammen Halvmaratons 5-kilometersløype har løpt kortere enn de skal, regnes alle resultater og tider oppnådd av utøvere på denne distansen i 2023 som ugyldige, skriver generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor, i et brev til arrangøren.

- Sturla Friidrett som teknisk arrangør i samarbeid med UHM beklager at vendepunkt står feil og er uten innvendinger enig i rapporten fra NFIF.
Arrangør hadde en hjertestans i målområdet som pågikk i ca 30 minutter fra klokken 11:20. Situasjonen krevde tilstedeværelse fra løpsleder samt annet ledig personell da den foregikk 20 meter fra målstreken.
Grunnet hjertestansen ble selve arrangementet, om-rigg til 5km og start på 5km utsatt i ca 40 minutter. Løpsleder valgte å sende ut en frivillig for å sette ut vendepunkt. Sett i etterkant burde dette selvfølgelig ikke skjedd.
Vendepunktet ble som rapporten sier satt feil. Løpsleder la ikke merke til feilen før det ble påpekt i etterkant.
Drammen halvmaraton vil gjøre en ny oppmåling av 5km traséen og sette tydelige merker på vendepunkt, sier Erik Gjemmestad i IF Sturla til friidrett.no

Rapporten kan du lese her.