Lisensbilde 2022.png

Helårslisensen kommer nå i ny drakt

Det har i lang tid vært et ønske fra klubber og utøvere om å få dagens lisenssystem knyttet opp mot idrettens systemer. Nå er systemet endelig klart og det er mulig å kjøpe helårslisens i den nye løsningen. Det er nå dessuten også mulig å kjøpe engangslisens på bane.

Norges Friidrettsforbund har i en lengre periode jobbet med å flytte over hele vårt lisensregister fra dagens løsning, til idrettens eget system iSonen.

Det er flere grunner til denne avgjørelsen, men først og fremst handler det om å gjøre hverdagen enklere for alle parter i norsk friidrett. Fra nå av vil hver enkelt lisens være tilknyttet en faktisk bruker i idretten (MinIdrett), noe som minsker mye tidsbruk på retting av personlige tastefeil samt sikrer en helhet og tilknytning til idrettens medlemsregister. I tillegg vil systemet kunne foreta en automatisk lisenskontroll i tilknytning til arrangementene, og således frigjøre en stor jobb som arrangøren har ønsket å slippe.

kjøplisens.png

Mulighet for å kjøpe til andre

Ett ønske som mange har hatt, er muligheten for å kjøpe lisens for andre. I det nye systemet er dette nå mulig, og man kan velge mellom følgende:

- Kjøpe på vegne av medlem, som klubb
- Kjøpe på vegne av medlem, som familiemedlem

Lisensen synlig i MinIdrett i tredje kvartal

Ved kjøp av helårslisens vil systemet gjøre en sjekk opp mot medlemsregisteret i SportsAdmin/MinIdrett. Har man ikke medlemsskap i en klubb vil man heller ikke være søkbar. Merk også at systemet kun sender informasjon én vei, noe som betyr at lisensen ikke vil vises på profilen i Min Idrett (enn så lenge). Dette står dog på utviklerens agenda, og vil trolig være klart ila tredje kvartal 2022.

Engangslisens på bane

På Friidrettstinget i mai 2021 ble det enstemmig vedtatt å innføre engangslisens på bane fra 2022. Mange utøvere ønsker å prøve seg på friidrettskonkurranse på bane, og med innføringen av engangslisensen oppfyller vi denne muligheten.

Engangslisens for konkurranser på bane kan løses av medlemmer i Norges Friidrettsforbunds medlemslag, og vil knyttes til ett enkelt banearrangement (uavhengig av antall øvelser eller om arrangementet går over flere dager). Systemet vil selv foreta en sjekk av at alle deltagere har helårslisens eller engangslisens for det aktuelle stevnet, slik at arrangøren slipper å tenke på dette.

Ved etteranmeldinger og påmeldinger ved start er arrangøren forpliktet til å foreta lisenssjekk og eventuelt innkreve engangslisens før påmelding kan aksepteres.

Engangslisensen er tilgjengelig i systemet, men den krever at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen. Deltakere vil da få mulighet til å kjøpe engangslisens i dét de melder seg på.

Hva skjer med de som har kjøpt i det gamle systemet?

Alle lisenstakere som har løst lisens i det gamle lisenssystemet vil flyttes over til den nye løsningen manuelt i juni-måned.

Hvor sjekker vi lisensen?

Ettersom lisensflyttingen ble gjort i februar, betyr det at noen allerede har løst lisens i det gamle systemet, mens andre har kjøpt i det nye. På bakgrunn av dette opererer vi med to lisenssjekk inntil samtlige er flyttet over til det nye systemet i juni.

Under finner du link til de to lisenssjekkene:

https://mosjon.friidrett.no/lisenssjekk

https://isonen.no/event/ckxa9ny0u0xme0f67vwi0j7h1/