Lisensbilde 2022.png

Helårslisensen kommer nå i ny drakt

Det har i lang tid vært et ønske fra klubber og utøvere om å få dagens lisenssystem knyttet opp mot idrettens systemer. Nå er systemet endelig klart og det er mulig å kjøpe helårslisens i den nye løsningen. Det er nå dessuten også mulig å kjøpe engangslisens på bane.

Norges Friidrettsforbund har i en lengre periode jobbet med å flytte over hele vårt lisensregister fra dagens løsning, til idrettens eget system iSonen.

Det er flere grunner til denne avgjørelsen, men først og fremst handler det om å gjøre hverdagen enklere for alle parter i norsk friidrett. Fra nå av vil hver enkelt lisens være tilknyttet en faktisk bruker i idretten (MinIdrett), noe som minsker mye tidsbruk på retting av personlige tastefeil samt sikrer en helhet og tilknytning til idrettens medlemsregister. I tillegg vil systemet kunne foreta en automatisk lisenskontroll i tilknytning til arrangementene, og således frigjøre en stor jobb som arrangøren har ønsket å slippe.

kjøplisens.png

Mulighet for å kjøpe til andre

Ett ønske som mange har hatt, er muligheten for å kjøpe lisens for andre. I det nye systemet er dette nå mulig, og man kan velge mellom følgende:

- Kjøpe på vegne av seg selv
- Kjøpe på vegne av medlem, som klubb
- Kjøpe på vegne av medlem, som familiemedlem

Lisensen synlig i MinIdrett

Ved kjøp av helårslisens vil systemet gjøre en sjekk opp mot medlemsregisteret i SportsAdmin/MinIdrett. Har man ikke medlemsskap i en klubb vil man heller ikke være søkbar. I løpet av januar 2023 vil lisensen være synlig i din profil på Min Idrett.

Engangslisens på bane

På Friidrettstinget i mai 2021 ble det enstemmig vedtatt å innføre engangslisens på bane fra 2022. Mange utøvere ønsker å prøve seg på friidrettskonkurranse på bane, og med innføringen av engangslisensen oppfyller vi denne muligheten.

Engangslisens for konkurranser på bane kan løses av medlemmer i Norges Friidrettsforbunds medlemslag, og vil knyttes til ett enkelt banearrangement (uavhengig av antall øvelser eller om arrangementet går over flere dager). Systemet vil selv foreta en sjekk av at alle deltagere har helårslisens eller engangslisens for det aktuelle stevnet, slik at arrangøren slipper å tenke på dette.

Ved etteranmeldinger og påmeldinger ved start er arrangøren forpliktet til å foreta lisenssjekk og eventuelt innkreve engangslisens før påmelding kan aksepteres.

Engangslisensen er tilgjengelig i systemet, men den krever at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen. Deltakere vil da få mulighet til å kjøpe engangslisens i dét de melder seg på.

Hvor finner jeg lisenssjekk og kvittering?

Du kan enkelt sjekke om du eller andre har løst helårslisens via denne linken:

https://isonen.no/event/cl7p2nh6k59071416nkv2rq4def/

Du blar deg da ned til «Lisenssjekk» og skriver inn det aktuelle navnet i «Søk etter lisens».

Dersom du i tillegg ønsker kvittering (med lisensnummer), gjør du følgende:

  1. Logg deg inn på https://isonen.no/event/cl7p2nh6k59071416nkv2rq4def/
  2. Trykk på pila nedover ved siden av «Påmelding»
  3. Trykk på «Vis kvittering»

kvitteringlisens.png