IMG_07239707.png

Vil du gjøre din klubb trygg å være en del av?

Vold og seksuelle overgrep skjer dessverre i idretten. Vet din klubb hvordan håndtere en slik sak? Og hva dere kan gjøre for å forebygge? Vil dere lære hvordan dere tilrettelegger for et trygt miljø for deres medlemmer?

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer.

Hvordan kan klubben gjøre det enklere å varsle – og hvordan kan dere håndtere negative hendelser på en god måte?

Tirsdag 8. mars klokken 20:00 inviterer NFIF til årets første digitale Klubbinar, med temaet Trygg på trening. Trygg på trening er et kurs utviklet i samarbeid med Redd Barna for å forebygge vold og seksuelle overgrep.

Link til kveldens klubbinar

Kurset har som mål å gi trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn. Kurset tar også opp forebygging av spiseforstyrrelser blant barn og unge. 

På dette klubbinaret får dere info om innholdet i kurset og hvordan dere selv kan holde kurs i egen klubb. Henrik T. Aasvestad fra Redd Barna vil fortelle om bakgrunnen og innholdet i kurset, vise noen eksempler og informer om hvordan man holder kurs i egen klubb.

Målgruppe for klubbinaret: Hovedsaklig ledere/trenere og andre med ansvarsroller i klubber, men klubbinaret er åpent for alle. 

Obs! Klubbinaret er ikke et kurs, men en introduksjon av hvordan kurset kan benyttes i klubben din.

Se alle våre klubbinarer og invitasjonen som en helhet her.