nfif-logo-705x405.jpg

Hvordan skal sko-reglene i TR 5 praktiseres?

I 2020 kom det nye regler fra World Athletics om hvilke sko som kan benyttes i forskjellige øvelser. Reglene har blitt endret flere ganger, siste gang 4. desember 2020. Her følger informasjon om hvordan sko-reglene i TR5 skal praktiseres.