Kriterier for å bli sertifisert

Kriterier for å bli sertifisert

Når du som løper stiller til start på et løp som er sertifisert av Norges Friidrettsforbund (NFIF) kan du være sikker på følgende:

1. IDRETTEN ER ARRANGØR
Det er et idrettslag eller en klubb tilknyttet NFIF som står som arrangør. (Overskudd fra arrangementet går tilbake til klubben for å sikre daglig friidrettsaktivitet)

2. DU ER FORSIKRET
Arrangementet krever inn lisens fra deltagere. (Det vil si at deltagere, funksjonærer og arrangøren er forsikret)

3. LØPET GJENNOMFØRES I TRÅD MED IDRETTENS VERDIER
Arrangementet tar utgangspunkt i idrettens verdier (ærlighet, glede, helse og inkludering). På mosjonsarrangement skal det i størregrad enn tidligere informeres om antidoping. Ved kjøp av lisens blir man automatisk underlagt NIF og ADNO sitt lovverk, og det kan bli krevd at løperen avlegger en dopingprøve. 

4. DIN SIKKERHET ER IVARETATT
Arrangøren har gjort en risikovurdering av arrangement. (Det vil si at man har diskutert hva som trengs av politi, rødekors, frivillige, trafikksikkerhet ol.).