Løp i Norge

Om Løp i Norge

I Norsk Friidrett defineres Løp i Norge som all aktivitet utenfor friidrettsbanen. Det vil si lavterskelaktiviteter som gang og turmarsjer, tradisjonell mosjonsaktivitet som løping samt den mer elitepregede trenings- og konkurranseaktiviteten som også skjer utenfor bane.

Løp i Norge er det Norges Friidrettsforbund tidligere omtalte som mosjon. Mosjon er fortsatt grunnpilaren i Løp i Norge, men innpakkingen er ny. Mosjon vil fortsatt være et begrep som benyttes ofte, men Løp i Norge omfatter langt mer enn det begrepet mosjon innbefatter.

Løp i Norge legger til rette for både løperen, arrangører og klubber som ønsker å drive mosjonsaktivitet. Det skal være lettere for alle å finne frem til informasjonen de trenger enten det handler om spørsmål rundt lisens, eller noe så grunnleggende som hvordan man kommer i gang med treningen. 

Friidrettsklubben kan knytte til seg flere medlemmer og få flere i aktivitet gjennom å tilrettelegge for treningsgrupper i forkant eller etterkant av et mosjonsarrangement. Mange klubber har allerede opprettet egne løpegrupper der deltakelse i et løp kan være et naturlig treningsmål. Norges Friidrettsforbunds konsept "Løpegruppe" er skreddersydd for klubber som ønsker å starte slike grupper. Klubben finner informasjon om konseptet her. 

Løperen finner treningsprogram og klubber kan laste ned materiell, tips og råd. Det arrangeres også kurs for løpetrenere til løpegrupper, samt egne samlinger for arrangører av mosjonsarrangement.

Under menyknappen "for arrangører" finner du informasjon om arrangementssystem for mosjon, samt rutiner og inspirasjon.