Barn

Fysisk utvikling

Det er betydelige variasjoner i vekst, modning og utvikling fra individ til individ. Enkelte kan ligge langt foran gjennomsnittet i fysisk utvikling, mens andre utvikler seg sent. Dette betyr at hurtighet, utholdenhet, spenst, styrke og evnen til å koordinere bevegelser er svært ulik. Kjønnsforskjellene begynner også å gjøre seg gjeldende. Pubertetens vekstspurt er som regel på det høyeste når jentene er  rundt12 år gamle, og for guttene når de er rundt 14 år gamle. På bakgrunn av dette forstår vi at individuell tilpasning av treningen er viktig.

Motorisk mestring

10-12 årsalderen betraktes som en god periode når det gjelder å lære idrettslige ferdigheter. Barna liker å bevege seg, de oppfatter hurtig en bevegelse som blir vist, de skaffer seg et helhetsbilde av bevegelsen og kan etter kort tid utføre denne i grov form.Barnet behersker de fleste ferdigheter, også hånd- og fingerferdigheter som for eksempel å plassere fingrene i liggende startstilling. Barnet kan også utføre kombinasjoner av bevegelser, for eksempel ulike hopp og kast med tilløp. Tiden er moden for begynnende utvikling av friidrettsspesifikk teknisk trening og mer bevisst læring. Treningen bør tilby allsidighet og variasjon, slik at barna får erfaring fra alle friidrettsøvelsene.

Sosiale og pedagogiske forhold

De fleste barna i denne alderen oppgir et ønske om sosialt samvær som hovedgrunn til at de deltar i treningen. Det fysiske miljøet bør gi rom for idrettspreget lek, både med tanke på personlighetsutviklingen og for eksempel evnen til å tåle påkjenninger, være utholdende og mestre ferdigheter.

Øvelsesutvalg

Lek og allsidig trening er de viktigste stikkordene her. Øvelsene bør være slik at barna trener de grunnleggende bevegelsene løp, hopp og kast gjennom gradvis innføring i de enkelte friidrettsøvelsene.

Anbefalte konkurranseformer er mangekamp, lagkamp og stafetter, men en skal også i modifisert form begynne å konkurrere i alle øvelser i friidrett.

 

Forslag til treningsmengde

60 minutter daglig fysisk aktivitet

Friidrettstrening 1-2 dager per uke

Annen idrett 1-2 dager per uke

 

Trening

Organisert trening for denne aldersgruppa har som målsetting at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler hele mennesket både fysisk, psykisk og sosialt. Aktivitetsoppleggene bør være spennende, lekbetonte og varierte.  De bør også stimulere barns kreativitet og samarbeidsevne, tilrettelegge for stor idrettsdeltakelse og utvikle hele mennesket. Alle fysiske kvaliteter skal trenes.

Styrke: Funksjonell styrketrening i bevegelsesbanen for ulike friidrettsøvelser. Eksempler er høye kneløft, hopsahopp, kast og støt med medisinball, hekkedrill, skyve en tjukkas eller andre ting, trekke ting osv.

Utholdende styrke: Trenes med egen kropp som belastning. Eksempler er styrkeøvelser for buk, knestrekkere, hofteleddsbøyere, armbøyere, armstrekkere, rygg osv. Det er viktig å trene hele kroppen. Denne typen trening kan organiseres som sirkeltrening.

Eksplosiv styrke/spenst: Vertikal og horisontal spenst bør trenes. Hinkeserier over en distanse på maksimalt 10 meter er å anbefale. Veiledende hopphøyde over lave hekker er 30 cm. Spensttreningen kan gjerne legges inn i styrketreningen; for eksempel kan man ha med ulike hoppkombinasjoner i en styrkesirkel.

Hurtighet/sprint: Korte sprintdistanser (20-60m) er passende. Det kan gjerne løpes over hekker eller lave hindre for å trene rytme og stegfrekvens. Hurtighetstrening organisert som stafett er mange ganger den beste formen for maks sprinttrening for denne aldersgruppen. Det kan for eksempel benyttes pendelstafetter og vanlige stafetter med vekslingsfelt.

Utholdenhet: Utholdenhetstrening for denne aldersgruppen er gjerne intervallpreget med ulike gå - løp varianter. Innendørs er hinderløyper en ypperlig form for å organisere utholdenhetsøkter. Utendørs og innendørs er såkalte evighetsstafetter en fin form for å få til gode aerobe treninger for barn under 12 år.

Jon Fjeld & Inger Steinsland (2012)