17-18 år

Fysisk utvikling og motorisk mestring

Mange gutter har sin vekstspurt i 15-16 årsalderen og har vanligvis sluttet å vokse når de er 18 år, selv om en del gutter kan være betydelig seinere eller tidligere. Etter kjønnsmodningen vokser guttenes styrke normalt fort, spesielt i overkroppen. De blir vesentlig sterkere i forhold til vekten enn tidligere. Jentene får en mindre økning i muskelstyrke, og styrketilveksten er for de fleste jenter relativt sett mindre enn vektøkningen deres. Det fører til at de får en lavere muskelstyrke i forhold til vekten enn tilfellet var før kjønnsmodningen.

Sosiale og pedagogiske forhold

I denne perioden knyttes det nære personlige forbindelser hvor de unge både gir og får. Spenningsforhold ligger nå mellom vennskap og intimitet på den ene siden, og isolasjon og sosial distansering på den andre siden.

Øvingsutvalg

Alle friidrettsøvelser med alderstilpassing (regler) er nå i det ordinære øvingsprogrammet i nasjonale konkurranser. Aldersgruppa kan delta i nasjonale konkurranser i alle seniorøvelser, men en bør nok begrense trening og konkurransedeltakelse i de mest fysisk krevende øvelsene som kast og de lengste løpsøvelsene. At det trenes og konkurreres noe med seniorredskap gjør ingen ting. Det bør likevel utvises skjønn for å sikre en gradvis progresjon med hensyn til stevnedeltakelse i seniorklassen

Forslag til treningsmengde

Friidrettstrening minimum 5-6 dager per uke

Annen idrett 1 dag per uke

Trening

Begynnende idrettsspesifikk spesialtrening. Forbedring av de fysiske egenskapene som styrke, spenst og utholdenhet gjennom mer systematisk trening. Økt konkurransevirksomhet for dem som ønsker det.

Jon Fjeld & Inger Steinsland (2012)