Trener 1 digital undervisning fellesemner

Påmeldingen til den digitale gjennomføringen av teorien ("fellesemnene") på trener 1-kurset er åpen:

Meld deg på her: https://www.minidrett.no/kurs/12249825

Undervisningen er fordelt på ukedager i uke 39, 42 og 43 på følgende måte:

Mandag og onsdag i uke 39: 

Introkveld 23. sept kl 19-20

Modul 2, Relasjon 25. sept, kl 19-21

 

Tirsdag og torsdag i uke 42: 

Modul 1 Trygge rammer 15.oktober,  kl 19-21

Modul 3 Mestringsmiljø 17. oktober , kl 19-22

 

Mandag og tirsdag i uke 43: 

Modul 4, del 1, Alderstilpasset trening 21.oktober, kl 19-21

Modul 4, del 2 treningslære  22.oktober, kl 19-20

For å delta på kurset, skal du ha gjennomført Friidrett for barn-kurset eller tilsvarende. 

For å fullføre Trener 1, må du også delta på den praktiske delen av kurset, samt levere en praksisrapport og fullføre e-læring. Mye nyttig informasjon og lenker i det digitale klasserommet:

https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1764

Alle deltakere skal altså også melde seg inn i det digitale klasserommet.

Den praktiske delen arrangeres ute i regionene og her er datoen som foreløpig er bestemt:

15.-17. november: Bærum idrettspark