anlegg 2.png

Webinar om anlegg og spillemidler

Skal klubben din oppgradere banen, eller tenker dere på å bygge nytt anlegg? Sett av en times tid denne onsdagen, det kan være vel verdt.

Narve Heggheim, som til daglig jobber med anlegg i Vestland idrettsksrets, samt at han har jobbet med anlegg i NFIF i mange år, har satt av onsdag 19 april til å informere om anlegg og spillemidler. Det blir også rom for å spørre om råd. Meld dere på her:Anlegg og spillemidler | Klubbutvikling | friidrett.no