Krinsrekordar og bestenoteringar

Krinsrekordar og bestenoteringar for ulike årsklassar finn du i menyen til høgre . Skulle du finne feil eller manglar på desse er det fint om du gjev ei tilbakemelding til krinskontoret så ser vi på det og eventuelt rettar det opp. 

Årets nettbaserte statistikk finn du på friidrett.no og denne kan filtrerast på krins og klubb.
Filrert krinsstatistikk for 2023 finn de her!

Tidlegare krinsstatistikk:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Frå 2010 og tidlegare var det handbøker med statistikk.