Krinsrekordar og bestenoteringar

Krinsrekordar og bestenoteringar for ulike årsklassar finn du i menyen til høgre . Skulle du finne feil eller manglar på desse er det fint om du gjev ei tilbakemelding til krinskontoret så ser vi på det og eventuelt rettar det opp. 

Årets nettbaserte statistikk finn du på friidrett.no og denne kan filtrerast på krins og klubb. Filrert krinsstatistikk for 2021 finn de her!