Info.png

Husk å terminfeste ditt løp utenfor bane

Det er igjen tid for å terminfeste klubbenes løpsarrangement i NFIFs terminliste. Nytt av året for løp utenfor bane, er at terminlisten er flyttet fra mosjon.friidrett.no til EQ Timing. Alle løp skal terminfestes uavhengig av hvilket påmeldingssystem man bruker.

VIKTIG INFORMASJON TIL ARRANGØR AV LØP UTENFOR BANE:

Det er igjen tid for å terminfeste deres løpsarrangement i NFIFs terminliste. Se for øvrig spørsmål og svar lenger ned.

MERK AT DENNE INFORMASJONEN KUN GJELDER LØP UTENFOR BANE. BANESTEVNER SKAL REGISTRERES I ISONEN.

Arrangører og klubber som allerede har terminfestet sitt arrangement, kan se bort fra denne.

For å legge inn arrangementet deres, gjør dere følgende:

 1. Logg inn på https://admin.eqtiming.com/
 2. Nye arrangører uten brukerprofil, trykker «Ny arrangør» nederst til venstre og følger prosedyren for å registrere seg. Husk å knytte arrangør til riktig klubb og forbund!
 3. Etter innlogging, trykker du «+ Nytt arrangement» nest øverst til venstre og deretter «Arrangementsveiviser»
 4. Skriv inn navnet på arrangementet og fyll inn resten av informasjonen. De som skal ha påmelding gjennom EQ Timing huker av «Bruk webpåmelding», mens de som skal bruke andre systemer huker denne vekk. Teksten «Arrangement med tidtaking» kan du la være huket på (denne har ingen praktisk betydning). Velg hvilken profil (grafisk utforming) du skal bruke. Dersom du ikke har laget en profil, se punkt 5 (dette må bare gjøres én gang)
 5. Første gang man legger inn et arrangement i EQ Timing MÅ du opprette en ny profil dersom du skal benytte deg av EQs påmelding. Trykk «Opprett ny profil», gi profilen et navn og trykk til slutt «lagre».
 6. I de neste stegene legger du til øvelse, distanse, klasse, priser, beskrivelse av arrangementet etc. Arrangører som ikke skal bruke EQ Timings påmeldingssystem trenger ikke fylle inn noe her
 7. Arrangementet er opprettet og blir sendt til friidrettskretsen for approbering og godkjenning

Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe dere lurer på, eller om det er noe vi kan hjelpe dere med.

Se ellers fullstendig guide for å legge inn arrangement i EQ Timing her:
https://eqtiming.freshdesk.com/nb-NO/support/solutions/articles/19000107833-arrangementsveiviser-profil

---------------------------------------------------------------------------------------  

Hvorfor må vi ligge på NFIFs terminliste?

Alle konkurranser i regi av klubber under NFIF (som er åpne for flere) skal approberes og inn på terminlista. I tillegg til at alle deltakere vil kunne benytte seg av vår forsikringsordning, vil også klubbens aktivitet være underlagt idrettens regelverk, og kunne gjennomføres i tråd med idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser. Skulle det for eksempel dukke opp en sak knyttet til doping under løpet, vil dere få hjelp og bistand fra Antidoping Norge. Skulle det dukke opp tvister som gjelder konkurransebestemmelser etc. vil dere få hjelp av oss.

NFIF vil dessuten kunne bistå med vår kompetanse på arrangement eller andre ting man ønsker råd og veiledning om.

Løp som ikke approberes og terminfestes vil ikke kunne operere med offisielle og tellende resultater. De vil heller ikke telles som rekorder eller tas med i statistikken.

Ved å ligge på terminlista kan man være sikker på at:

 • Klubbens konkurranser/løp (og alle som deltar) vil være underlagt idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser
 • Alle deltakere, funksjonærer og arrangører av klubbens konkurranser/løp vil være forsikret gjennom en meget god forsikringsordning
 • Klubbens konkurranser oppfyller nasjonale bestemmelser og opererer under World Athletics jurisdiksjon
 • Resultatene fra klubbens konkurranser blir offisielle og gyldige, og således tellende som for eksempel norgesrekorder eller verdensrekorder
 • Klubbens konkurranser er offisielle og gyldige, og vil kunne regnes som godkjent kvalifiseringsløp til diverse uttak
 • Alle klubbens medlemmer vil ha mulighet til å delta i samtlige arrangement under NFIF (både på bane og utenfor bane), så lenge eventuelle kriterier er oppfylt
 • Klubben vil få mulighet til å få kontollmålt løypa si av en sertifisert løypemåler
 • Alle klubbens medlemmer vil ha mulighet til å løse helårslisens
 • Klubben får tilgang til enkle og brukervennlige systemer (terminliste) helt gratis
 • Klubben vil få god rådgivning og oppfølging fra krets og forbund
 • Klubbens konkurranser vil få mulighet for nasjonal og internasjonal sertifisering
 • Klubben vil ha mulighet til å søke om nasjonale mesterskap
 • Klubben vil få tilbud om å delta på nasjonale og internasjonale seminarer og workshops
 • Klubben vil få omtale via sosiale medier, nettsider, eller nyhetbrev

Andre fordeler for klubben er at:

 • Klubben kostnadsfritt kan lage en egen påmeldingsside for arrangementet
 • Klubben får tilgang til en god betalingsløsning til godt rabatterte priser
 • Klubben trenger ikke tenke på lisenshåndtering, da dette er automatisert i løsningen
 • Klubben slipper å sende ut innbetalingsblanketter og purringer
 • Klubben har alltid oppdatert påmeldingsliste
 • Klubben kan alltid gå inn og oppdatere informasjonen på siden
 • Påmeldinger kan eksporteres til diverse tidtakersystemer
 • Det er gratis å registrere seg som arrangør

Hvem approberer løpene på terminlista?

I Norge er det friidrettskretsene som approberer (godkjenner) løp utenfor bane, og som har ansvaret for terminlistene i sine respektive kretser. Det er ofte en omfattende prosess med flere involverte klubber der mange hensyn må tas. Ofte har kretsene terminliste-møter for å få kabalen til å gå opp og for å unngå at løp kræsjer med hverandre.

Hvem har tilgang til brukerprofil?

Alle lag og foreninger som er registrert under NFIFs paraply, har tilgang til egne profiler som de kan logge seg inn med i terminlista.

Har du glemt eller mistet passordet, trykker du på «glemt passord».

Du kan alltids ta kontakt med Norges Friidrettsforbund dersom din klubb ikke har en bruker.

Hvordan får vi kontrollmålt løypa?

NFIF kan skilte med 20 nasjonale C-målere, 2 internasjonale B-målere og 1 internasjonal A-måler. Siden 2021 har over 165 løyper blitt kontrollmålt. Under følger framgangsmåte for bestilling av løypemåling.

 1. Arrangør fyller ut dette digitale bestillingsskjema
 2. NFIF mottar bestillingen og sender til den oppmåleren som bor i nærheten av løypa og som er tilgjengelig for jobben. (Eventuelt direkte til den løypemåleren arrangøren ber om - oversikt over løypemålere her)

 3. Arrangøren blir kontaktet i løpet av maksimum 10 arbeidsdager, slik at de kan avtale tid og sted for oppmåling med løypemåler

 4. Når oppmålingen foretas, skal løypemåleren ledsages av løypeansvarlig for arrangementet

 5. Etter at oppmålingen er godkjent av NFIFs løypemåler, sendes den til løypemålingsansvarlig i NFIF (Peer Jensen) til en siste godkjennelse, før arrangøren innen 10 arbeidsdager mottar den endelige godkjente NFIF-oppmålingsrapport. Alle kontrollmålte løyper havner i dette registeret.

 6. Løypemåler fakturerer og gjør opp direkte med arrangøren. Priser og satser finner dere her.

Mer informasjon om løypemåling finner du her.

Når er fristen for å melde inn et løp som skal på terminlista?

Frist for å melde inn løp er litt ulikt fra krets til krets. 

Under følger en kretsfordelt liste:

 

Krets:                                    Terminlistemøte:                             Frist:                      Notis:

Agder                                                                                                  15. nov 

Akershus                             September/Oktober                      01. nov                 

Buskerud                             Holder ikke møte                            01. nov                 

Finnmark                                                                                                           

Hordaland                          20. mai                                                01. mai Høst/Vinter

Hordaland                          20. november                                   01. nov Vår/Sommer

Innlandet                                                                                           01. des                 

Møre og Romsdal            November                                          10. nov

Nord-Trøndelag                Siste helg i oktober                         20. nov

Nordland                                                                                                                           

Oslo                                      September/Oktober                      01. nov 

Rogaland                             Høsten                                                 01. des  

Sogn og Fjordane             Oktober                                              Oktober

Sør-Trøndelag                   November/Desember                   01. jan  

Telemark                             November                                          November

Troms                                                                                                  01. nov

Vestfold                                                                                                             

Østfold                                 November                                          Slutten av okt.

 

Hvordan gjør man med lisens for deltagere?

Vi har laget en liten «guide» som sier litt om rutinene rundt løpsarrangement i Norge:

https://www.friidrett.no/lop-utenfor-bane/for-arrangor/arrangement-og-rutiner/

Lisensen beregnes ut fra påmeldingsavgiften (satsene finner du på samme side). Hvordan lisensen betales inn kommer helt an på hvilket påmeldingssystem som brukes. Dersom dere bruker EQ-timing, vil lisensen gå direkte til NFIF uten at dere trenger å gjøre noe. Bruker dere andre påmeldingsløsninger, må lisensen overføres til oss manuelt. Alt dette finner dere også info om på samme side.

Hvordan setter jeg opp påmelding, tidtaking og resultatservice til mitt løp?

Det finnes en rekke systemalternativer for dette. I vår terminliste, som driftes av EQ Timing, er det implementert en egen påmeldingsløsning som er gratis for alle NFIFs klubber. Denne løsningen er intuitiv og enkel å benytte seg av både for arrangøren og deltaker. Her er også lisensen ivaretatt, slik at du som arrangør ikke trenger å tenke på innrapportering etter endt arrangement.

Tidtaking- og resultatservice er også integrert i vår løsning, men om du ønsker andre løsningr finnes det en mengde tilbydere som Ultimate Sport ServiceMyLaps eller RaceTracker.

Husk at ved å bruke påmeldingsløsningen EQ Timing så vil du kunne eksportere listene over til de fleste tidtaking- og resultatsystem.

Hvor kan vi bestille startnummer, start- og målseil, eller medaljer?

Startnummer bestilles gjennom vår løsning i EQ Timing. Start- og målseil, samt medaljer har vi pr. nå ingen løsning på, men dette er under planlegging.

Hva må jeg gjøre når arrangementet/løpet er gjennomført?

Dersom dere har brukt EQ Timing trenger dere ikke å gjøre noe. Da går alt av seg selv. Bruker dere andre system, må dere sende inn rapport fra arrangementet via denne linken (uavhengig av hvilket påmeldingssystem man har brukt):

https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/stevnerapportmosjon

Vi anbefaler dere ellers å sette dere inn i rutiner og info som finnes på disse sidene:

https://www.friidrett.no/lop-utenfor-bane/for-arrangor/arrangement-og-rutiner/

Vi i NFIF ønsker dere masse lykke til med det kommende arrangementet, og krysser fingrene for aktivitetsfylt 2023!