Talentutviklingsmodell_705.png

Ta godt imot "Den motiverte utøveren"

Norges Friidrettsforbund jobber etter en talentutviklingsmiljømodell som handler om positiv læring og helhetsutvikling. Denne modellen baserer seg på Kristoffer Henriksens forskning om talentutvikling i et økologisk perspektiv. Du kan se modellen i illustrasjonen over. For å visualisere hva dette handler om har vi laget ti videoer; en til hver av de omtalte elementene. Ta godt imot og bruk "Den motiverte utøveren" i treningshverdagen.

Talentutviklingsmodellen i høyoppløslig versjon.

Norges Friidrettsforbund jobber etter en talentutviklingsmiljømodell som handler om positiv læring og helhetsutvikling. Det er forsket mye på gode utviklingsmiljøer, og vi i NFIF baserer vår filosofi på helhet, positiv læring og betydning av gode relasjoner i et mestringsmiljø. NFIF har som ett av hovedmålene i strategisk plan å vinne medaljer i internasjonale seniormesterskap.

For å illustrere hvordan vi tenker, har vi laget en talentutviklingsmiljømodell som baserer seg på Kristoffer Henriksens forskning om talentutvikling i et økologisk perspektiv. Se modellen i illustrasjonen over eller klikk her.

Denne modellen underbygger betydningen av et godt fellesskap og den har mange viktige punkter for å danne en forståelse av hva som er helhetlig utvikling av et talent og hva som kreves av miljøet rundt.

For å visualisere hva dette handler om har vi laget ti videoer; en til hver av de omtalte elementene.

Klikk på banneret eller bildet for å gå til den aktuelle videoene du ønsker å se eller gå til friidrettskanalen.no her.

 

1MOU2.png

IMG_4188.jpg

Ingen er viktigere enn andre i gruppa og alle blir sett.


2MOU.png

I2.jpg

De beste er med på trening og det er nærhet mellom de unge og de beste.

3MOU.png

I3.jpg

Vi er nysgjerrige og åpne for å lære av hverandre.

4MOU_NY.png

I4.jpg

Miljøet utenfor idretten anerkjenner at utøveren satser.

5MOU.png

I5.jpg

Helhetlig utøverutvikling er også å ta hensyn til livet utenom og etter idretten.

6MOU.png

I6.jpg

Allsidig og variert trening er mer gøy og skaper robuste utøvere.

7MOU.png

I7.jpg

Det oppmuntres til å prøve nye og kreative løsninger og at utøver tar selvstendige valg som også er bra for gruppa.

8MOU.png

I8.jpg

Vi er tålmodige og tar ett steg av gangen og hvert steg er en mulighet for gode opplevelser og læring.

9MOU.png

I9.jpg

Alle i miljøet må ha felles forståelse av hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit.

10MOU.png

I10.jpg

Vi skaper en trygg og inkluderende arena, hvor aktiviteten baserer seg på mestring, idrettsglede og sunnhet.