kretsstyre 2022.jpg
Kretsstyre2022 (May Karin Mannes, Trine Midthassel, Andreas Døske, Kåre Osnes og Anders Tornensis) sammen med Vegard Henriksen(til venstre). Foto: Signe Emilsen

Vil du være med å bidra i Rogaland Friidrettskrets sitt styre?

....... eller kjenner du noen som har lyst?

Rogaland Friidrettskrets trenger nye kandidater til kretsstyret og ulike utvalg for 2023-2024. Er du den personen? Eller kjenner du noen som kan være interessert?

Rogaland Friidrettskrets fikk ikke valgt valgkomitè på årsmøte i 2022, derfor er det sittende styre som har som oppgave å finne nye styremedlemmer.

Arbeidsoppgavene til de kretsvalgte er rettet mot aktivitet på tvers av klubbene som kretstreninger, Lerøyleker, Lerøysamlinger, kompetansehevende tiltak blant trenere og dommere. Dette er en god mulighet til å være med å forme kretsen sine aktiviteter utfra vedtatt handlingsplan.

Rogaland Friidrettskrets sitt styre har ca 8 styremøter i året. I tillegg er det en del dialog på mail når det er behov for det.

 

Ta kontakt med styreleder i Rogaland Friidrettskrets; Anders Tornensis/41618844/anderstornensis@hotmail.com  dersom du ønsker å bidra i kretsstyret, eller dersom du ønsker mer informasjon.